Tarieven geïndiceerde zorg

Tarieven geïndiceerde zorg

Beschikt u thuis over een zorgindicatie? Dan nemen wij contact op met uw huidige zorgaanbieder om uw zorg naadloos over te nemen in ons hotel.

Indicatie nodig

Mocht u na verblijf in het ziekenhuis nog zorg nodig hebben, dan kunt u hiervoor ook in ons zorghotel terecht, er wordt een passende indicatie geregeld via uw basisverzekering.

Vergoeding zorgkosten

In beide situaties worden uw kosten van het verblijf in het hotel deels of volledig vergoed door de eigen zorgverzekering. U kunt dit eenvoudig checken op uw eigen polis.

Eerstelijns zorg

Overige behandelingen zoals: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie of begeleiding van een arts kunnen worden vergoed vanuit de eerstelijn. We informeren u graag over de mogelijkheden.